“point A ⇄ point B” Performance (ozasahayashi_project, 2016)

19 March 2016 Hiromi Miyakita & Ayuko Ikeda
26 March 2016 Hiromi Miyakita & Sachiko M
27 March 2016 Akio Suzuki

VENUE | ozasahayashi_project(KYOTO ART HOSTEL kumagusuku 1F)

2016年3月19日 出演 池田安友子、宮北裕美

2016年3月26日 出演 Sachiko M、宮北裕美

Video Document

2016年3月27日 出演 鈴木昭男

Performance and Installtion Viewing “point A ⇄ point B” (2016)

DATE | 18 – 20/25 – 27 March, 2016
VENUE | ozasahayashi_project(KYOTO ART HOSTEL kumagusuku 1F)

26 March 2016 Hiromi Miyakita & Sachiko M
27 March 2016 Akio Suzuki

Coordinated by Aya Aoshima
Special Thanks to KYOTO ART HOSTEL kumagusuku, ozasahayashi, Planet N, PS812, Taro Aoyama, Yuko Kanamori
Photography Tsutomu Aoshima, Atsushi Koyama, Ujin Matsuo